Főoldal > 2021/22-es tanév képzési programja > Az osztatlan tanárképzés mintatantervei (12 féléves képzések) > biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok)

biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató