Főoldal > 2021/22-es tanév képzési programja > A szakmai tanárképzés mintatantervei (mérnöktanár, közgazdásztanár) > közgazdásztanár (főiskolai, egyetemi szintű vagy mesterfokozatú végzettség és tanári szakképzettség birtokában ÚJABB tanári szakképzettség, 4 féléves képzés)

közgazdásztanár (főiskolai, egyetemi szintű vagy mesterfokozatú végzettség és tanári szakképzettség birtokában ÚJABB tanári szakképzettség, 4 féléves képzés)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató