Főoldal > 2021/22-es tanév képzési programja > Előkészítő tanulmányok > előkészítő tanulmányok - magyar mint idegen nyelv (1 éves képzés)

előkészítő tanulmányok - magyar mint idegen nyelv (1 éves képzés)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató