Főoldal > 2021/22-es tanév képzési programja > Az osztatlan tanárképzés mintatantervei (10 féléves képzések) > 2. A követelmények egymásra épülése 10 féléves képzés esetén

2. A követelmények egymásra épülése 10 féléves képzés esetén

Kód Tárgy utargy Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató