Főoldal > 2021/22-es tanév képzési programja > Az osztatlan tanárképzés mintatantervei (10 féléves képzések) > 6. C típusú tantárgyak listája (a tantárgyleírások a 2. munkafüzetlapon találhatóak)

6. C típusú tantárgyak listája (a tantárgyleírások a 2. munkafüzetlapon találhatóak)

Kód Tárgy utargy Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató