Főoldal > 2021/22-es tanév képzési programja > A szakmai tanárképzés mintatantervei (mérnöktanár, közgazdásztanár) > 6. Tanári felkészítés (pedagógia-pszichológia) (újabb tanári, 4 félév)

6. Tanári felkészítés (pedagógia-pszichológia) (újabb tanári, 4 félév)

Kód Tárgy utargy Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató