Tantárgy kódja

CB3004

Tantárgy neve

Karének és előadói gyakorlat 4.

Tantárgy angol neve

Choir Singing 4.

Kredit

2

Félévi követelmény

Minősített aláírás

Heti óraszám

0 + 4
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1 v 2 v 3 v 4

Cél

A tantárgy célja a hallgatók zenei ismereteinek és színpadi tapasztalatainak gyarapítása, magas színvonalú művészi munkára nevelése, továbbá a közös alkotás örömének megéreztetése az együtténeklés révén. A társas zenélés közösségformáló tevékenységei erősítik a szocializációs folyamatokat, valamint fejlesztik az empátiát és alkalmazkodó képességet.

Cél angol

The objective of the course is to add to the musical knowledge and stage experience of the students, to educate them for high quality artistic work, and to sensitize them to the joy of joint creation through singing together. The community-building activities involved in making music together strengthen the processes of socialization and develop empathy and adaptability.

Tartalom

Az egyetemes és a magyar kórusirodalom műveinek – a cappella és hangszerkíséretes művek - megismertetése és igényes előadása. Kiemelt feladat a kortárs kórusirodalom zeneműveinek bemutatása és műsoron tartása.

Tartalom angol

Presentation and high quality performance of the works of international and Hungarian chorus literature, both a cappella and with instrumental accompaniment. A specially significant task is to present and to continuously perform the works of contemporary chorus literature.

Számonkérés

Folyamatos órai munka, koncerteken való részvétel.

Számonkérés angol

Course work, participation in concerts.

Irodalom

• Ezer év kórusa. Szerk.: Forrai Miklós, EMB, Budapest, 1977. • Öt évszázad kórusa. Szerk.: Forrai Miklós, EMB, Budapest, 1956. • Kodály Zoltán: Vegyeskarok. EMB, Budapest, 1972. • Zengő csudaerdő. Kóruskönyv XX. századi magyar művekből. Vegyeskarok. Szerk.: Reviczky Béla, Atheneum, Kalocsa, 2000. • Az Editio Musica Budapest és a Kontrapunkt Zeneműkiadó Kft. aktuális kiadványai

Irodalom angol

• Ezer év kórusa. Szerk.: Forrai Miklós, EMB, Budapest, 1977. • Öt évszázad kórusa. Szerk.: Forrai Miklós, EMB, Budapest, 1956. • Kodály Zoltán: Vegyeskarok. EMB, Budapest, 1972. • Zengő csudaerdő. Kóruskönyv XX. századi magyar művekből. Vegyeskarok. Szerk.: Reviczky Béla, Atheneum, Kalocsa, 2000. • Az Editio Musica Budapest és a Kontrapunkt Zeneműkiadó Kft. aktuális kiadványai

Tantárgyfelelős intézet kódja

ZEI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Tamási László András