Főoldal > 2021/22-es tanév képzési programja > A felsőoktatási szakképzések mintatantervei > C típusú tantárgyak listája (a tantárgyleírások a 2. munkafüzetlapon találhatók)

C típusú tantárgyak listája (a tantárgyleírások a 2. munkafüzetlapon találhatók)

Kód Tárgy utargy Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
CB3034 A globális világgazdaság kialakulása , fejlődése a globalis vilaggazdasag kialakulasa , fejlodese 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Kókai Sándor
CB3043 Közlekedésgazdasági földrajz kozlekedesgazdasagi foldrajz 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 6 Dr. Riczu Zoltán
CB3065 Fizikatörténet fizikatortenet 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Tarján Péter
CB3032 LaTeX latex 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Tanyiné dr. Kocsis Anikó
CB3091 Környezetvédelmi technikák kornyezetvedelmi technikak 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Halász Judit
CB3108 Labdarúgó játékvezető képzés labdarugo jatekvezeto kepzes 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Jekő József
CB3001 Karének és előadói gyakorlat 1. karenek es eloadoi gyakorlat 1. 2 Minősített aláírás 0 + 4 1 v 2 v 3 v 4 Dr. Tamási László András
CB3002 Karének és előadói gyakorlat 2. karenek es eloadoi gyakorlat 2. 2 Minősített aláírás 0 + 4 1 v 2 v 3 v 4 Dr. Tamási László András
CB3003 Karének és előadói gyakorlat 3. karenek es eloadoi gyakorlat 3. 2 Minősített aláírás 0 + 4 1 v 2 v 3 v 4 Dr. Tamási László András
CB3004 Karének és előadói gyakorlat 4. karenek es eloadoi gyakorlat 4. 2 Minősített aláírás 0 + 4 1 v 2 v 3 v 4 Dr. Tamási László András
CB3005 Esztétika, zeneesztétika esztetika, zeneesztetika 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Csobó Péter György
CB3006 Akusztika akusztika 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Beszeda Imre
CB3011 Bibliaismeret bibliaismeret 1 Vizsga 1 + 0 2 Dr. Jankáné Dr. Puskás Bernadett
CB3012 A határainkon túli magyar líra a hatarainkon tuli magyar lira 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Antal Attila
CB3014 A magyar szleng a magyar szleng 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Sebestyén Zsolt
CB3018 Technikafilozófia technikafilozofia 2 Vizsga 0 + 2 1 Dr. habil. Kiss Lajos András
CB3024 Lovaglás I. lovaglas i. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Técsy Attila
CB3025 Lovaglás II. lovaglas ii. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Técsy Attila
CB3026 Tenisz I. tenisz i. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Pásztorné dr. Batta Klára
CB3028 Lovaglás lovaglas 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Técsy Attila
CB3030 Mesterséges Intelligencia mesterseges intelligencia 2 Gyakorlati jegy 2 + 2 5 Dr. Vályi Sándor
CB3036 Tematikus térképezés tematikus terkepezes 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Dr. Vass Róbert
CB3039 Protokoll és etikett protokoll es etikett 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 1 Barabásné dr. Kárpáti Dóra
CB3040 Utak és látnivalók a történelmi Magyarországon utak es latnivalok a tortenelmi magyarorszagon 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 1 Dr. Drabancz Mihály Róbert
CB3041 Borkultúra borkultura 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 5 Dr. Szakál Zoltán Zsolt
CB3044 Gazdasági döntések számítógépes alkalmazásai gazdasagi dontesek szamitogepes alkalmazasai 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 4 Nyilas József
CB3045 Versenypolitika és versenyszabályozás versenypolitika es versenyszabalyozas 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Vargáné dr. Bosnyák Ildikó
CB3046 Karriertervezési tréning karriertervezesi trening 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 1 Dr. Nagy Edit
CB3047 Kisebbségszociológia kisebbsegszociologia 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 1 Tóthné dr. Kerülő Judit
CB3048 Minőségmenedzsment minosegmenedzsment 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 1 Dr. Filep Gyula
CB3049 Településtan telepulestan 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 1 Tóthné dr. Kerülő Judit
CB3050 Gyakorlati újságírás rádiószerkesztőségben gyakorlati ujsagiras radioszerkesztosegben 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Onder Csaba
CB3051 Gyakorlati újságírás lapszerkesztőségben gyakorlati ujsagiras lapszerkesztosegben 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Onder Csaba
CB3055 Játékpedagógia jatekpedagogia 2 Vizsga 1 + 0 6 Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna
CB3056 Gyermekvédelem az iskolában gyermekvedelem az iskolaban 2 Vizsga 1 + 0 5 Dr. Pornói Imre
CB3057 Nyelvrokonaink irodalma nyelvrokonaink irodalma 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Kissné dr. Rusvai Julianna
CB3059 Matematikai tehetséggondozás matematikai tehetseggondozas 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Sitkuné dr. Görömbei Cecília
CB3060 Fejezetek a természettudományok történetéből fejezetek a termeszettudomanyok tortenetebol 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Mándy Tihamér
CB3061 Esetelemzések a gyermekvédelemben esetelemzesek a gyermekvedelemben 2 Minősített aláírás 0 + 2 6 Dr. Torkos Katalin
CB3062 Szociálpedagógiai kutatásmódszertan szocialpedagogiai kutatasmodszertan 2 Minősített aláírás 1 + 1 6 Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet
CB3063 Kommunikációs és konfliktuskezelési térning kommunikacios es konfliktuskezelesi terning 2 Minősített aláírás 0 + 2 6
CB3064 Projektmenedzsment projektmenedzsment 2 Minősített aláírás 1 + 1 5 Dudás Marianna
CB3066 Digital photography digital photography 2 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Tarján Péter
CB3067 Fizikai alapozó fizikai alapozo 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 1 Dr. Varga Klára
CB3068 Helikopterek helikopterek 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 4 Dr. Szilágyi Dénes
CB3069 Rádió és radartechnika radio es radartechnika 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 4 Dr. Korody Endre Béla
CB3070 Repülésbiztonság repulesbiztonsag 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 4 Dr. Szilágyi Dénes
CB3071 Közlekedésbiztonság kozlekedesbiztonsag 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 4 Dr. Sikolya László
CB3072 Repülőgép robottechnika repulogep robottechnika 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 4 Dr. Szilágyi Dénes
CB3073 Hulladék és melléktermék hasznosítás hulladek es mellektermek hasznositas 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 2 Dr. Kalmárné dr. Vass Eszter
CB3074 Ipari robottechnika ipari robottechnika 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 3 Dr. Ormos László
CB3078 Szabványosítás szabvanyositas 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 2 Dr. Szigeti Ferenc János
CB3083 CNC megmunkálások cnc megmunkalasok 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Százvai Attila Zsolt
CB3088 Rezgésdiagnosztika rezgesdiagnosztika 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 4 Dr. Horváth Róbert János
CB3089 Anyanyelvi tehetséggondozás anyanyelvi tehetseggondozas 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Imre Rubenné dr.
CB3090 Prekalkulus prekalkulus 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Eichinger László
CB3092 Kémiai alapozó kemiai alapozo 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Kalmárné dr. Vass Eszter
CB3093 Biológiai alapozó biologiai alapozo 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Tóth Csilla
CB3094 Dísznövénytermesztés disznovenytermesztes 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 2 Dr. Szabó Miklós
CB3098 Terepen mozgó járművek terepen mozgo jarmuvek 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 4 Dr. Kovács Zoltán
CB3100 Számítógéppel segített műszaki rajz szamitogeppel segitett muszaki rajz 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 2 Dr. Kiss Zsolt Péter
CB3101 Szervezetek szociológiája szervezetek szociologiaja 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 1 Barabásné dr. Kárpáti Dóra
CB3102 Tudatos táplálkozás tudatos taplalkozas 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 1
CB3103 Oroszország geopolitikája a XIX-XX. században oroszorszag geopolitikaja a xix-xx. szazadban 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 3 Dr. Reszler Pál Gábor
CB3104 Pedagógiai kutatásmódszertan pedagogiai kutatasmodszertan 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Jenei Terézia
CB3105 Szövegértés-szövegalkotás szovegertes-szovegalkotas 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Tóthné dr. Szűcs Éva
CB3106 Matematikai praktikum matematikai praktikum 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Sitkuné dr. Görömbei Cecília
CB3107 Bevezetés a természetismeret ismereteibe bevezetes a termeszetismeret ismereteibe 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Homoki Erika
CE3002 Honvédelmi alapismeretek honvedelmi alapismeretek 3 Vizsga 1 Dr. Falucskai János
CE3010 Elfogultságmentes kommunikáció elfogultsagmentes kommunikacio 2 Gyakorlati jegy 3 Dr. Sebestyén Zsolt
CE3011 Hatékony kommunikáció: Hallasz? hatekony kommunikacio: hallasz? 2 Gyakorlati jegy 4 Dr. Sebestyén Zsolt
CE3012 Hatékony kommunikáció: Beszéd Úr! hatekony kommunikacio: beszed Ur! 2 Gyakorlati jegy 5 Dr. Sebestyén Zsolt
CE3019 Ubuntu Linux kezdőknek ubuntu linux kezdoknek 2 Gyakorlati jegy 1 Tanyiné dr. Kocsis Anikó
CE3020 Bevezetés az OpenOffice.org használatába bevezetes az openoffice.org hasznalataba 2 Gyakorlati jegy 1 Tanyiné dr. Kocsis Anikó
CE3003 Tanulni a sikerért. Alapok. tanulni a sikerert. alapok. 2 Gyakorlati jegy 30 + 0 1 Hegedüs Ferenc
CE3004 Tanulás a sikerért: memóriafokozók tanulas a sikerert: memoriafokozok 2 Gyakorlati jegy 30 + 0 1 Hegedüs Ferenc
CE3005 Hatékony feljegyzés készítés hatekony feljegyzes keszites 2 Gyakorlati jegy 30 + 0 1 Máté János
CE3006 Felkészülés egy bemutatóra felkeszules egy bemutatora 2 Gyakorlati jegy 30 + 0 1 Eichinger László
CE3007 Bírkózás a feszültséggel birkozas a feszultseggel 2 Gyakorlati jegy 30 + 0 1 Eichinger László
CE3008 Bírkózás a feszültséggel birkozas a feszultseggel 2 Gyakorlati jegy 1 Eichinger László
CE3009 Használjuk az internetet tanulásra hasznaljuk az internetet tanulasra 2 Gyakorlati jegy 1 Eichinger László
CE3013 HR hr 2 Gyakorlati jegy 1 Kósáné dr. Bilanics Ágnes
CE3014 Munkavállalók, karrier életút munkavallalok, karrier eletut 2 Gyakorlati jegy 1 Kósáné dr. Bilanics Ágnes
CE3015 Beszállítók minősítése beszallitok minositese 2 Gyakorlati jegy 1 Dr. Nagy Zsuzsanna
CE3017 Minőségbiztosítás minosegbiztositas 2 Gyakorlati jegy 1 Dr. Szigeti Ferenc János
CE3018 Regionális, head-office Magyarországon regionalis, head-office magyarorszagon 2 Gyakorlati jegy 1 Dr. Nagy Zsuzsanna
CE3021 Általános informatika Altalanos informatika 2 Gyakorlati jegy 1 Dr. Ionescu Klára
CE3022 Vállalati felhasználói programok vallalati felhasznaloi programok 2 Gyakorlati jegy 1 Dr. Nagy Zsuzsanna
CI3109 Magyar zenepedagógia. Szaknyelvi kommunikáció (angol nyelv) magyar zenepedagogia. szaknyelvi kommunikacio (angol nyelv) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Ferencziné dr. Ács Ildikó
CI3003 Általános idegen nyelv III. (angol-német-francia-orosz nyelv) Altalanos idegen nyelv iii. (angol-nemet-francia-orosz nyelv) 2 Gyakorlati jegy 0 + 4 1 Dr. Csiky Nándor
CI3203 Munkaerő-piaci nyelvi kompetenciák - üzleti - hivatali nyelv II. (angol-német-francia-orosz nyelv) munkaero-piaci nyelvi kompetenciak - uzleti - hivatali nyelv ii. (angol-nemet-francia-orosz nyelv) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Nagyné dr. Schmelczer Erika Eszter
CI3002 Általános idegen nyelv II. (angol-német-francia-orosz nyelv) Altalanos idegen nyelv ii. (angol-nemet-francia-orosz nyelv) 2 Gyakorlati jegy 0 + 4 1 Dr. Csiky Nándor
CI3202 Munkaerő-piaci nyelvi kompetenciák - üzleti - hivatali nyelv I. (angol-német-francia-orosz nyelv) munkaero-piaci nyelvi kompetenciak - uzleti - hivatali nyelv i. (angol-nemet-francia-orosz nyelv) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Nagyné dr. Schmelczer Erika Eszter
CI3001 Általános idegen nyelv I. (angol-német-francia-orosz nyelv) Altalanos idegen nyelv i. (angol-nemet-francia-orosz nyelv) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Csiky Nándor
CI3004 Általános idegen nyelv IV. (angol-német-francia-orosz nyelv) Altalanos idegen nyelv iv. (angol-nemet-francia-orosz nyelv) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Csiky Nándor
CI3101 Szakmai idegen nyelvi kommunikáció: Gazdasági-pénzügyi szaknyelvi kommunikáció (angol, német) szakmai idegen nyelvi kommunikacio: gazdasagi-penzugyi szaknyelvi kommunikacio (angol, nemet) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Konczné dr. Nagy Zsuzsanna Julianna
CI3201 Munkaerő-piaci nyelvi kompetenciák - pályázatírás (angol) munkaero-piaci nyelvi kompetenciak - palyazatiras (angol) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Nagyné dr. Schmelczer Erika Eszter
CI3006 Általános idegen nyelv VI. (angol-német-francia-orosz nyelv) Altalanos idegen nyelv vi. (angol-nemet-francia-orosz nyelv) 2 Gyakorlati jegy 0 + 4 1 Dr. Csiky Nándor
CI3005 Általános idegen nyelv V. (angol-német-francia-orosz nyelv) Altalanos idegen nyelv v. (angol-nemet-francia-orosz nyelv) 2 Gyakorlati jegy 0 + 4 1 Dr. Csiky Nándor
CI3007 Általános idegen nyelv VII. (angol-német-francia-orosz nyelv) Altalanos idegen nyelv vii. (angol-nemet-francia-orosz nyelv) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Csiky Nándor
CI3102 Természettudomány, környezetvédelem - szaknyelvi kommunikáció (angol nyelv) termeszettudomany, kornyezetvedelem - szaknyelvi kommunikacio (angol nyelv) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Konczné dr. Nagy Zsuzsanna Julianna
CI3103 Informatikai szaknyelvi kommunikáció (angol nyelv) informatikai szaknyelvi kommunikacio (angol nyelv) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Konczné dr. Nagy Zsuzsanna Julianna
CI3104 Turizmus-vendéglátás, szaknyelvi kommunikáció (német nyelv) turizmus-vendeglatas, szaknyelvi kommunikacio (nemet nyelv) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Kiss Kálmán Ervin
CI3105 Gépészmérnöki szaknyelvi kommunikáció I. (angol, német nyelv) gepeszmernoki szaknyelvi kommunikacio i. (angol, nemet nyelv) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Csiky Nándor
CI3106 Gépészmérnöki szaknyelvi kommunikáció II. (angol, német nyelv) gepeszmernoki szaknyelvi kommunikacio ii. (angol, nemet nyelv) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Csiky Nándor
CI3108 Kereskedelmi szaknyelvi kommunikáció (angol, orosz nyelv) kereskedelmi szaknyelvi kommunikacio (angol, orosz nyelv) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Kiss Kálmán Ervin
CM3005 Cigány gyerekek szocializációja cigany gyerekek szocializacioja 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Jenei Terézia
CM3001 Az erőszak pszichológiai kérdései az eroszak pszichologiai kerdesei 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Vassné dr. Figula Erika
CM3002 Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok szemelyisegfejlodes es viselkedesi zavarok 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Almássy Zsuzsanna
CM3003 Nemi szerep és szexualitás nemi szerep es szexualitas 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
CM3004 Tanácsadás pszichológiája tanacsadas pszichologiaja 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Almássy Zsuzsanna
CM3006 „Hallgassuk együtt!” „hallgassuk egyutt!” 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Kissné dr. Mogyorósi Pálma
CM3009 Kisebbségek szociálpszichológiája kisebbsegek szocialpszichologiaja 3 Gyakorlati jegy 2 + 1 4 Dr. Margitics Ferenc
CM3010 Az EU nyelvpolitikája az eu nyelvpolitikaja 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 3 Dr. Veres Ferenc
CM3011 Az Európai Bíróság joggyakorlata az europai birosag joggyakorlata 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 1 Dr. Nagy Andrea
CM3012 A diktatúra megjelenése a filmművészetben a diktatura megjelenese a filmmuveszetben 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 4 Dr. Rozgonyi Ibolya
CM3013 Iskolai konfliktushelyzetek megoldása iskolai konfliktushelyzetek megoldasa 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 4 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
CM3015 Az ásványok csodálatos világa az asvanyok csodalatos vilaga 2 Vizsga 2 + 0 Dr. Kiss Ferenc
CM3016 Ökoturizmus Okoturizmus 2 Vizsga 2 + 0 Dr. Fekete István
CM3023 Múzeumandragógia muzeumandragogia 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 1 Dr. Riczu Zoltán
CM3024 Kisebbségszociológia kisebbsegszociologia 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 1 Tóthné dr. Kerülő Judit
CO3001 Környezettani ismeretek kornyezettani ismeretek 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Kiss Ferenc
CO3003 Inkluzív nevelés – attitűdformálás inkluziv neveles – attitudformalas 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Vassné dr. Figula Erika
CO3004 Hang-Szó-Kép az iskolai rendezvényeken hang-szo-kep az iskolai rendezvenyeken 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Karádi Zsolt Béla
CO3002 Pedagógiai etika pedagogiai etika 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. habil. Kiss Lajos András
CO3006 Internetes tájékozódás, könyvtárhasználat internetes tajekozodas, konyvtarhasznalat 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Szerafinné dr. Szabolcsi Ágnes
CO3005 Anyanyelvi ismeretek III. A tanári kommunikáció anyanyelvi ismeretek iii. a tanari kommunikacio 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Zopus András
CM3007 A szövegértés-szövegalkotás pedagógiája a szovegertes-szovegalkotas pedagogiaja 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Pethő József
CB3076 Gyógy-, illó- és fűszernövények termesztése gyogy-, illo- es fuszernovenyek termesztese 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 2 v 3 v 4 v 5 v 6 Dr. Csabai Judit
CB3076 Gyógy-, illó- és fűszernövények termesztése gyogy-, illo- es fuszernovenyek termesztese 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 2 v 3 v 4 v 5 v 6 Dr. Csabai Judit