Tantárgy kódja

CB3056

Tantárgy neve

Gyermekvédelem az iskolában

Tantárgy angol neve

Child Protection at school

Kredit

2

Félévi követelmény

Vizsga

Heti óraszám

1 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

5

Cél angol

Hungarian and international child protection in school.

Tartalom angol

The child protection system, and its relationship to public education institutions. The child protection system, and its relationship to public education institutions. The role of schools in the system of child protection Child and youth protection activities at school. School, as problem-prevention and problem-solving institution. Some aspects of enhancing the efficiency of pedagogical work.

Számonkérés

kollokvium

Számonkérés angol

examination

Irodalom

Herczog Mária: A gyermekvédelem dilemmái Gyermekvédelmi kiskönyvtár, Pont Kiadó, Budapest, 1997 2. Veczkó József: gyermek-és ifjúságvédelem (Család- és gyermekérdekek APC-Stúdió, Gyula, 2002. 3. Veressné Gönczi Ibolya: A gyermekvédelem pedagógiája, Debrecen, 2002 kollokvium

Irodalom angol

Herczog Mária: A gyermekvédelem dilemmái Gyermekvédelmi kiskönyvtár, Pont Kiadó, Budapest, 1997 2. Veczkó József: gyermek-és ifjúságvédelem (Család- és gyermekérdekek APC-Stúdió, Gyula, 2002. 3. Veressné Gönczi Ibolya: A gyermekvédelem pedagógiája, Debrecen, 2002 kollokvium

Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Pornói Imre