Tantárgy kódja

CB3061

Tantárgy neve

Esetelemzések a gyermekvédelemben

Tantárgy angol neve

Analyses of Cases

Kredit

2

Félévi követelmény

Minősített aláírás

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

6

Cél angol

To develope the problem solving sensitivity, the ability of social skills, making professional opinions, and the attitude of acceptance.

Tartalom angol

Nature, objective and knowledge basis of social work Formation and system of social worker training. International organizations in the field of social worker training. Directions of influence. Introducing the theories determining the practice of social work, values playing an important role in assistance, and the Code of Ethics. Relation between social work and the social policy system stages of its activities. Problem solving, methods for evaluating interpersonal and environmental systems. System of social works. Handling changes. Political directions in social work.

Számonkérés

minősített aláírás

Számonkérés angol

signature with qualification

Irodalom

. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):  Járó Katalin (2005): Sors mint döntés: az érzelmek felfedezése és felszabadítása. Helikon Kiadó. Budapest  F. Várkonyi Zsuzsa (2005): Tanulom magam. Magyar KK. Kiadó, Budapest  Hunyady Györgyné - M.Nádasi Mária (2004):Pedagógiai tervezés Comenius BT.  Szekszárdy Júlia szerk. (2001): Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. Budapest, OKI Dinasztia  Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Budapest, Gondolat Kiadói Kör

Irodalom angol

. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db):  Járó Katalin (2005): Sors mint döntés: az érzelmek felfedezése és felszabadítása. Helikon Kiadó. Budapest  F. Várkonyi Zsuzsa (2005): Tanulom magam. Magyar KK. Kiadó, Budapest  Hunyady Györgyné - M.Nádasi Mária (2004):Pedagógiai tervezés Comenius BT.  Szekszárdy Júlia szerk. (2001): Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. Budapest, OKI Dinasztia  Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Budapest, Gondolat Kiadói Kör

Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Torkos Katalin