Tantárgy kódja

CB3062

Tantárgy neve

Szociálpedagógiai kutatásmódszertan

Tantárgy angol neve

Measurement of the Education Level

Kredit

2

Félévi követelmény

Minősített aláírás

Heti óraszám

1 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

6

Cél angol

Students will learn the quantitative social science research methodology.

Tartalom angol

Research methods. The past and present of Pedagogy research. Evaluating and analysing introduction of cases of significant Psychology, Education Theory, Didactics, Education History, Comparative Pedagogy research. Conception background of social studies understanding. Typical research strategies, research work. Preparing and using databases for research. Questions of empirical research methodology. Rules of publishing results.

Számonkérés

minősített aláírás

Számonkérés angol

signature with qualification

Irodalom

 Falus Iván - Ollé János (2008): Az empirikus kutatások gyakorlata. Adatfeldolgozás és statisztikai elemzés. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest  Fónai Mihály - Kerülő Judit - Takács Péter (szerk.)(2002): Bevezetés az alkalmazott kutatásmódszertanba. II. kiadás. Pro Educatione Alapítvány, Nyíregyháza  Moksony Ferenc (2007): Gondolatok és adatok. Aula Kiadó, Budapest  Sajtos László – Mitev Ariel (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó, Budapest  Varga Lajos (szerk.) (2008): Kutatás-módszertan I. II. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest

Irodalom angol

 Falus Iván - Ollé János (2008): Az empirikus kutatások gyakorlata. Adatfeldolgozás és statisztikai elemzés. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest  Fónai Mihály - Kerülő Judit - Takács Péter (szerk.)(2002): Bevezetés az alkalmazott kutatásmódszertanba. II. kiadás. Pro Educatione Alapítvány, Nyíregyháza  Moksony Ferenc (2007): Gondolatok és adatok. Aula Kiadó, Budapest  Sajtos László – Mitev Ariel (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó, Budapest  Varga Lajos (szerk.) (2008): Kutatás-módszertan I. II. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest

Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet