Tantárgy kódja

CB3063

Tantárgy neve

Kommunikációs és konfliktuskezelési térning

Tantárgy angol neve

Communication and Conflict Management Training

Kredit

2

Félévi követelmény

Minősített aláírás

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

6

Tantárgyfelelős intézet kódja

API