Tantárgy kódja

CB3064

Tantárgy neve

Projektmenedzsment

Tantárgy angol neve

Projectmanagement

Kredit

2

Félévi követelmény

Minősített aláírás

Heti óraszám

1 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

5

Cél angol

Acquainted students with the purpose and methods of self management of the non-governmental organizations in the social sector.

Tartalom angol

Specific elements typical of the third sector organizational culture. The project management participants. The project-management tools.

Számonkérés

minősített aláírás

Számonkérés angol

signature with qualification

Irodalom

Kuti É.-Marschall M.: A non-profit szektor fogalma Esély 1991/1 Jávor István: A szervezetszociológia gondolati rendszerei Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993 Schwarz P.: Menedzsment a nonprofit szervezetekben Parola füzetek, Budapest, 1993 Skalinczki Judit: Stratégiai tervezés Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest, 1996 Allen R. E.: Micimackó menedzsment Tericum Kiadó, Budapest, 1995 Kosztolányi István: A szervezet működéséhez szükséges források megteremtése in: Török M.- Vincze K. (szerk.) Alapfokú kézikönyv civil szervezetek számára. NIOK Iroda, Budapest, 1998 Kuti Éva–Marschall Miklós (szerk.): A harmadik szektor, Budapest: Nonprofit Kutatócsoport, 1991

Irodalom angol

Kuti É.-Marschall M.: A non-profit szektor fogalma Esély 1991/1 Jávor István: A szervezetszociológia gondolati rendszerei Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993 Schwarz P.: Menedzsment a nonprofit szervezetekben Parola füzetek, Budapest, 1993 Skalinczki Judit: Stratégiai tervezés Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest, 1996 Allen R. E.: Micimackó menedzsment Tericum Kiadó, Budapest, 1995 Kosztolányi István: A szervezet működéséhez szükséges források megteremtése in: Török M.- Vincze K. (szerk.) Alapfokú kézikönyv civil szervezetek számára. NIOK Iroda, Budapest, 1998 Kuti Éva–Marschall Miklós (szerk.): A harmadik szektor, Budapest: Nonprofit Kutatócsoport, 1991

Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Dudás Marianna