Tantárgy kódja

CB3105

Tantárgy neve

Szövegértés-szövegalkotás

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél angol

 Be capable of active self-study, usable knowledge sharing, independent comprehension and text production based on the course material.

Tartalom angol

Knowledge of reading as an interactive and reflective process. Trying techniques regarding reading comprehension and thinking development in case of different genre of texts. Writing, as a tool for taking notes and drafts. Trying different kind of techniques. The role of questions regarding development of independent thinking.

Számonkérés

Gyakorlati jegy

Számonkérés angol

Term grade

Irodalom

Antalné Szabó Ágnes–Raátz Judit (2003) Magyar nyelv és Kommunikáció. Feladatgyűjtemény. Szövegértés és szövegalkotás. Nemzetei Tankönyvkiadó. Budapest. Bárdossy Ildikó– Dudás Margit–Pethőné Nagy Csilla – Priskinné Rizner Erika (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei. Pécsi Tudományegyetem. Pécs–Budapest. Tolcsvai Nagy Gábor (2001) A magyar nyelv szövegtana. Nemzetei Tankönyvkiadó, Budapest.

Irodalom angol

Antalné Szabó Ágnes–Raátz Judit (2003) Magyar nyelv és Kommunikáció. Feladatgyűjtemény. Szövegértés és szövegalkotás. Nemzetei Tankönyvkiadó. Budapest. Bárdossy Ildikó– Dudás Margit–Pethőné Nagy Csilla – Priskinné Rizner Erika (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei. Pécsi Tudományegyetem. Pécs–Budapest. Tolcsvai Nagy Gábor (2001) A magyar nyelv szövegtana. Nemzetei Tankönyvkiadó, Budapest.

Tantárgyfelelős intézet kódja

TAI

Tantárgyfelelős oktató

Tóthné dr. Szűcs Éva