Tantárgy kódja

CB3106

Tantárgy neve

Matematikai praktikum

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél angol

Preparing the students for the ’Mathematics’ and the ’Subject Pedagogy of Mathematics’ subjects with the help of teaching basic concepts, the systematization of knowledge and relation. Improving the routine in task solving.

Tartalom angol

Task solving in the following topics: thinking methods, sets, mathematical logic, number theory, algebra, functions, geometry, statistics, probability.

Számonkérés

gyakorlati jegy

Számonkérés angol

term grade

Irodalom

Matematika tankönyvek, munkafüzetek az általános iskola 3. és 4. évfolyama számára: Balassa Lászlóné et al.(2015): Harmadik matematikakönyvem. OFI, Budapest Balassa Lászlóné et al.(2015): Harmadik matematika munkafüzetem. OFI, Budapest Balassa Lászlóné et al.(2013): Negyedik matematikakönyvem I. II. kötet. OFI, Budapest Balassa Lászlóné et al.(2013): Negyedik matematika munkafüzetem. OFI, Budapest

Irodalom angol

Matematika tankönyvek, munkafüzetek az általános iskola 3. és 4. évfolyama számára: Balassa Lászlóné et al.(2015): Harmadik matematikakönyvem. OFI, Budapest Balassa Lászlóné et al.(2015): Harmadik matematika munkafüzetem. OFI, Budapest Balassa Lászlóné et al.(2013): Negyedik matematikakönyvem I. II. kötet. OFI, Budapest Balassa Lászlóné et al.(2013): Negyedik matematika munkafüzetem. OFI, Budapest

Tantárgyfelelős intézet kódja

TAI

Tantárgyfelelős oktató

Sitkuné dr. Görömbei Cecília