Tantárgy kódja

CM3006

Tantárgy neve

„Hallgassuk együtt!”

Tantárgy angol neve

Letz listen to it together

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

3

Cél

A tárgy célja a hallgatók zeneirodalmi élményeinek bővítése, a különböző stúdiumok során elemzett és megismert részletek koncertszerű meghallgatása.

Cél angol

The objective of the course is to broaden students’ musical experiences and listening to pieces of music touched upon in diverse courses.

Tartalom

A kurzus során a hallgatók egy-egy stíluskorszak jelentős művével ismerkednek meg és hallgatják meg koncertszerűen.

Tartalom angol

During the course, students are familiarised with a representative work of an art period and listen to it in the manner of a concert

Számonkérés

Írásbeli és szóbeli beszámolók.

Számonkérés angol

Written and oral assignments.

Irodalom

Szabolcsi Bence: A zene története, Budapest, 1954.; Dobszay László: A magyar zenetörténet, Budapest, 1998.; Kroó György: Muzsikáló zenetörténet 1-4. Budapest, 1964.; Orfeusz Hangzó Zenetörténet I-VIII.

Irodalom angol

Szabolcsi Bence: A zene története, Budapest, 1954.; Dobszay László: A magyar zenetörténet, Budapest, 1998.; Kroó György: Muzsikáló zenetörténet 1-4. Budapest, 1964.; Orfeusz Hangzó Zenetörténet I-VIII.

Tantárgyfelelős intézet kódja

ZEI

Tantárgyfelelős oktató

Kissné dr. Mogyorósi Pálma