Tantárgy kódja

CB3076

Tantárgy neve

Gyógy-, illó- és fűszernövények termesztése

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

1 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

2 v 3 v 4 v 5 v 6

Cél

A legfontosabb termesztésben gyűjthető és a szántóföldön termeszthető gyógy-, illó és fűszernövények biológiai jellemzőinek, beltartalmi sajátosságainak, termeléstechnológiájuknak, feldolgozásuknak, felhasználási lehetőségeinek a megismerése.

Cél angol

42

Tartalom

A gyógy-, illó- és fűszernövények fogalma, termesztésének története, hatóanyagai, morfológiájuk, rendszertani besorolásuk, biológiai sajátosságaik, ökológiai igényeik. A vadon termő gyógy-, illó- és fűszernövények megismerése, begyűjtésük, feldolgozásuk, felhasználásuk (csipkebogyó, hárs, bodza, csalán, cickafark, édesgyökér, fehérüröm). A termesztett gyógy-, illó- és fűszernövények termesztésének agrotechnikája (anyarozs, orvosi székfű, körömvirág, citromfű, máriatövis, macskagyökér, mentafélék, levendula, mustár, komló, kapor, koriander, kömény).

Számonkérés

2 db zárthelyi dolgozat, 1 db alkalmazástechnikai feladat határidőre történő beadása

Tantárgyfelelős intézet kódja

MAI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Csabai Judit