Tantárgy kódja

CI3203

Tantárgy neve

Munkaerő-piaci nyelvi kompetenciák - üzleti - hivatali nyelv II. (angol-német-francia-orosz nyelv)

Tantárgy angol neve

Labor Market Language Competencies – Language of Business and Administration II (English – German – French – Russian)

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél

Az idegen nyelvű cégek munkavállalóinak jellegzetes kommunikációs helyzeteinek megismerése, a nyelvi és civilizációs vonatkozásinak elsajátítása. Olyan nyelvi kompetenciák megszerzése és begyakoroltatása, automatikussá tétele a cél, melyek a mindennapi munka folyamatában leginkább próbára teszik a magyar anyanyelvű munkavállalót. Különös tekintettel van a képzés az információ megértése, átadása és a befolyásolás folyamatára, vagyis a szóbeli-írásbeli idegen szöveg értése és a beszédkészség fejlesztése kerül a központba.

Cél angol

The course aims to familiarise students with the typical situations they might encounter as potential employees of multinational companies. They will also develop an awareness of the cultural differences that have to be tackled when taking up a job. During the course those general and linguistic competencies will be acquired and improved that are essential if a Hungarian employee wants to have better chances and would like to face the challenges successfully in the labour market. To this end, special attention will be paid to the practice and improvement of speaking, reading and listening skills.

Tartalom

A tipikus üzleti-hivatali kommunikációs helyzetek nyelvi és kulturális vonatkozásai: - információgyűjtés, - írásos, telefonos vagy személyes kapcsolatfelvétel, a társalgás, - szervezés és tervezés, - befolyásolás, - problémamegoldás, - kommunikáció, mint technika, - tárgyalás, - prezentációkészítés.

Tartalom angol

The linguistic and cultural aspects of typical situations in the office and the conduct of business: information gathering, forms of oral and written communication, telephone conversations, planning and organisation, problem solving, negotiations and discussions, presentations.

Számonkérés

Gyakorlati jegy (Írásbeli köztes és záró dolgozat)

Számonkérés angol

A mid-term test and an end-term test

Irodalom

Angol: 1. Armitige-Armato, R., Baker, C. E., Rout, A.: Praktikus Irodai Kommunikáció. Klett Kiadó, Bp. 2005. 2. Németh, K., Szakonyi, E.: Magyar-angol üzleti kommunikáció. Lexika Kiadó, Bp.2005. 3. Naterop, J.- Revell, R.: Telephoning in English. CUP, 2002. 4. Konczné Nagy Zsuzsanna : Munkaerő - piaci nyelvi kompetenciák fejlesztése - hivatali-üzleti nyelv II- Angol, TÁMOP 2015, ISBN: 978-615-5545-32-0 Német: 1. Guenat, Graziella – Hartmann, Peter (2010): Deutsch für das Berufsleben. 2. Kaufmann, Susan – Rohrmann, Lutz – Szablewski-Cavus, Petra (2008): Orientierung im Beruf, Langenscheidt Verlag. 3. Eismann, Volker (2006) Erfolgreich am Telefon und bei Gesprächen im Büro. Training berufliche Kommunikation, Cornelsen. 4. Eismann, Volker (2010): Erfolgreich in der geschäftlichen Korrespondenz. Training berufliche Kommunikation, Cornelsen. 5. Ecsedi-Erős Ágnes: Munkaerő - piaci nyelvi kompetenciák fejlesztése - hivatali-üzleti nyelv II – Német 2015. ISBN: 978-615-5545-15-3 Francia: 1. J. Delcos - B. Leclercq - M. Suvanto: Carte de visite, Didier, Paris, 2000. 2. Michel Danilo- Béatrice Tauzin: Le francais de l’entreprise, Clé International, Paris,1991. 3. Nagyné Schmelczer Erika: Munkaerő - piaci nyelvi kompetenciák fejlesztése - hivatali-üzleti nyelv II – Francia TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-24-5 Orosz: 1. Éva Erzsébet: Коммуникация в рыночной экономике. Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza 2001. 2. Ferenczy Gyula: Orosz nyelvtan és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996. 3. Sziklai Lászlóné: Üzleti orosz nyelv. Ближе к делу. Aula Kiadó, Budapest, 1997. 4. Жигина, О. А.: Деловой документ, специфика языка, стиля и структуры текста. Билингва, 2000. 5. Laczik Mária, Répási Györgyné: Munkaerő - piaci nyelvi kompetenciák fejlesztése - hivatali-üzleti nyelv II – Orosz TÁMOP 2015.ISBN: 978-615-5545-45-0

Irodalom angol

Angol: 1. Armitige-Armato, R., Baker, C. E., Rout, A.: Praktikus Irodai Kommunikáció. Klett Kiadó, Bp. 2005. 2. Németh, K., Szakonyi, E.: Magyar-angol üzleti kommunikáció. Lexika Kiadó, Bp.2005. 3. Naterop, J.- Revell, R.: Telephoning in English. CUP, 2002. 4. Konczné Nagy Zsuzsanna : Munkaerő - piaci nyelvi kompetenciák fejlesztése - hivatali-üzleti nyelv II- Angol, TÁMOP 2015, ISBN: 978-615-5545-32-0 Német: 1. Guenat, Graziella – Hartmann, Peter (2010): Deutsch für das Berufsleben. 2. Kaufmann, Susan – Rohrmann, Lutz – Szablewski-Cavus, Petra (2008): Orientierung im Beruf, Langenscheidt Verlag. 3. Eismann, Volker (2006) Erfolgreich am Telefon und bei Gesprächen im Büro. Training berufliche Kommunikation, Cornelsen. 4. Eismann, Volker (2010): Erfolgreich in der geschäftlichen Korrespondenz. Training berufliche Kommunikation, Cornelsen. 5. Ecsedi-Erős Ágnes: Munkaerő - piaci nyelvi kompetenciák fejlesztése - hivatali-üzleti nyelv II – Német 2015. ISBN: 978-615-5545-15-3 Francia: 1. J. Delcos - B. Leclercq - M. Suvanto: Carte de visite, Didier, Paris, 2000. 2. Michel Danilo- Béatrice Tauzin: Le francais de l’entreprise, Clé International, Paris,1991. 3. Nagyné Schmelczer Erika: Munkaerő - piaci nyelvi kompetenciák fejlesztése - hivatali-üzleti nyelv II – Francia TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-24-5 Orosz: 1. Éva Erzsébet: Коммуникация в рыночной экономике. Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza 2001. 2. Ferenczy Gyula: Orosz nyelvtan és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996. 3. Sziklai Lászlóné: Üzleti orosz nyelv. Ближе к делу. Aula Kiadó, Budapest, 1997. 4. Жигина, О. А.: Деловой документ, специфика языка, стиля и структуры текста. Билингва, 2000. 5. Laczik Mária, Répási Györgyné: Munkaerő - piaci nyelvi kompetenciák fejlesztése - hivatali-üzleti nyelv II – Orosz TÁMOP 2015.ISBN: 978-615-5545-45-0

Tantárgyfelelős intézet kódja

IOVK

Tantárgyfelelős oktató

Nagyné dr. Schmelczer Erika Eszter