Tantárgy kódja

CI3202

Tantárgy neve

Munkaerő-piaci nyelvi kompetenciák - üzleti - hivatali nyelv I. (angol-német-francia-orosz nyelv)

Tantárgy angol neve

Labor Market Language Competencies – Language of Business and Administration I (English – German – French – Russian)

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél

Az idegen nyelvű cégek munkavállalóinak jellegzetes kommunikációs helyzeteinek megismerése, a nyelvi és civilizációs vonatkozásinak elsajátítása. Olyan nyelvi kompetenciák megszerzése és begyakoroltatása, automatikussá tétele a cél, melyek segítségével a magyar anyanyelvű munkavállaló eséllyel, illetve nagyobb eséllyel vehet részt a munkaerő-piaci versenyben. Különös tekintettel van a képzés az információ megértése, átadása és a befolyásolás folyamatára, vagyis a szóbeli-írásbeli idegen szöveg értése és a beszédkészség fejlesztése kerül a központba.

Cél angol

The course aims to familiarise students with the typical situations they might encounter as potential employees of multinational companies. They will also develop an awareness of the cultural differences that have to be tackled when taking up a job. During the course those general and linguistic competencies will be acquired and improved that are essential if a Hungarian employee wants to have better chances and would like to face the challenges successfully in the labour market. To this end, special attention will be paid to the practice and improvement of speaking, reading and listening skills.

Tartalom

Kommunikációs helyzetek és estelemzések az alábbi témákban: - Idegen nyelvű CV, - motivációs levél készítése, - munkavállalói profilok, - állásinterjú nyelvi és kulturális helyzetei, - munkavállalás jogi és adminisztratív folyamatai - a vállalkozástípusok, - vállalatok, cégek felépítése.

Tartalom angol

Situations and case studies covering the following topics: Writing a CV and cover letter in English, job interviews, the legal and administrative aspects of employment, types of enterprises, company structures

Számonkérés

Gyakorlati jegy (Írásbeli köztes és záró dolgozat)

Számonkérés angol

A mid-term test and an end-term test

Irodalom

Angol: 1. Armitige-Armato, R., Baker, C. E., Rout, A.: Praktikus Irodai Kommunikáció. Klett Kiadó, Bp. 2005. 2. Németh, K., Szakonyi, E.: Magyar-angol üzleti kommunikáció. Lexika Kiadó, Bp.2005. 3. Naterop, J.- Revell, R.: Telephoning in English. CUP, 2002. 4. Ajtay-Horváth Magdolna: Munkaerő - piaci nyelvi kompetenciák fejlesztése - hivatali-üzleti nyelv I – Angol, TÁMOP 2015 ISBN: 978-615-5545-31-3 Német: 1. Lévy-Hillerich, Dorothea (2009): Kommunikation in der Wirtschaft, Cornelsen. 2. Guenat, Graziella – Hartmann, Peter (2010): Deutsch für das Berufsleben. 3. Eismann, Volker (2006): Erfolgreich in Besprechungen. Training berufliche Kommunikation, Cornelsen . 4. Kaufmann, Susan – Rohrmann, Lutz – Szablewski-Cavus, Petra (2008): Orientierung im Beruf, Langenscheidt Verlag. 5. Kiss Kálmán: Munkaerő - piaci nyelvi kompetenciák fejlesztése - hivatali-üzleti nyelv I – Német TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-21-4 Francia: 1. M. Danilo - B. Tauzin: Le francais de l’entreprise, Clé International, Paris, 1991. 2. J. Delcos - B. Leclercq - M. Suvanto: Carte de visite, Didier, Paris, 2000. 3. Nagyné Schmelczer Erika: Munkaerő - piaci nyelvi kompetenciák fejlesztése - hivatali-üzleti nyelv I – Francia TÁMOP 2015, ISBN: 978-615-5545-23-8 Orosz: 1. Éva Erzsébet: Коммуникация в рыночной экономике. Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza 2001. 2. Ferenczy Gyula: Orosz nyelvtan és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996. 3. Sziklai Lászlóné: Üzleti orosz nyelv. Ближе к делу. Aula Kiadó, Budapest, 1997. 4. Жигина, О. А.: Деловой документ, специфика языка, стиля и структуры текста. Билингва, 2000. 5. Laczik Mária: Munkaerő - piaci nyelvi kompetenciák fejlesztése - hivatali-üzleti nyelv I – Orosz TÁMOP 2015, ISBN: 978-615-5545-44-3

Irodalom angol

Angol: 1. Armitige-Armato, R., Baker, C. E., Rout, A.: Praktikus Irodai Kommunikáció. Klett Kiadó, Bp. 2005. 2. Németh, K., Szakonyi, E.: Magyar-angol üzleti kommunikáció. Lexika Kiadó, Bp.2005. 3. Naterop, J.- Revell, R.: Telephoning in English. CUP, 2002. 4. Ajtay-Horváth Magdolna: Munkaerő - piaci nyelvi kompetenciák fejlesztése - hivatali-üzleti nyelv I – Angol, TÁMOP 2015 ISBN: 978-615-5545-31-3 Német: 1. Lévy-Hillerich, Dorothea (2009): Kommunikation in der Wirtschaft, Cornelsen. 2. Guenat, Graziella – Hartmann, Peter (2010): Deutsch für das Berufsleben. 3. Eismann, Volker (2006): Erfolgreich in Besprechungen. Training berufliche Kommunikation, Cornelsen . 4. Kaufmann, Susan – Rohrmann, Lutz – Szablewski-Cavus, Petra (2008): Orientierung im Beruf, Langenscheidt Verlag. 5. Kiss Kálmán: Munkaerő - piaci nyelvi kompetenciák fejlesztése - hivatali-üzleti nyelv I – Német TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-21-4 Francia: 1. M. Danilo - B. Tauzin: Le francais de l’entreprise, Clé International, Paris, 1991. 2. J. Delcos - B. Leclercq - M. Suvanto: Carte de visite, Didier, Paris, 2000. 3. Nagyné Schmelczer Erika: Munkaerő - piaci nyelvi kompetenciák fejlesztése - hivatali-üzleti nyelv I – Francia TÁMOP 2015, ISBN: 978-615-5545-23-8 Orosz: 1. Éva Erzsébet: Коммуникация в рыночной экономике. Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza 2001. 2. Ferenczy Gyula: Orosz nyelvtan és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996. 3. Sziklai Lászlóné: Üzleti orosz nyelv. Ближе к делу. Aula Kiadó, Budapest, 1997. 4. Жигина, О. А.: Деловой документ, специфика языка, стиля и структуры текста. Билингва, 2000. 5. Laczik Mária: Munkaerő - piaci nyelvi kompetenciák fejlesztése - hivatali-üzleti nyelv I – Orosz TÁMOP 2015, ISBN: 978-615-5545-44-3

Tantárgyfelelős intézet kódja

IOVK

Tantárgyfelelős oktató

Nagyné dr. Schmelczer Erika Eszter