Tantárgy kódja

CE3002

Tantárgy neve

Honvédelmi alapismeretek

Tantárgy angol neve

Fundamentals of national defence

Kredit

3

Félévi követelmény

Vizsga

E-Learning

Ajánlott félév

1

Cél

A hallgatók tegyenek szert ismeretekre a Magyar Köztársaság Honvédelmét érintő elméleti kérdésekben, ismerjék meg a Magyar Honvédség feladatrendszerét, szervezeti felépítését, fontosabb haditechnikai eszközeinek jellemző adatait, legyenek képesek eligazodni a Magyar Köztársaság biztonságát, honvédelmét, a Magyar Honvédség feladatait érintő kérdésekben.

Tartalom

Törvényismeret. Biztonságpolitikai és szövetségi ismeretek. A magyar Honvédség feladatai és felépítése. Hadtörténelmi ismeretek. Általános lőkiképzés. Műszaki ismeretek. Túlélési ismeretek. Béketámogató műveletek. A tájékozódás alapjai és eszközei. A katonák ellátása. ABV védelmi ismeretek. Egészségügyi ismeretek.

Tantárgyfelelős intézet kódja

MII

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Falucskai János