Tantárgy kódja

CM3001

Tantárgy neve

Az erőszak pszichológiai kérdései

Tantárgy angol neve

The Psychology of Violence

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

3

Cél

A tanárjelölt ismerje meg az erőszak jelenségvilágát, megjelenési formáit, pszichológiai hátterét és következményeit. Képes legyen felismerni az agresszióra utaló jeleket, tüneteket. Ismerje meg a preventív lehetőségeket, képes legyen alkalmazni azokat. Sajátítsa el a hatékony megelőzés és beavatkozás módszereit.

Cél angol

To learn the meaning of agression, its manifestations, psychological background and consequences. Students have to able to detect the signs and symptoms of agression. Students gain information on the opportunities of prevention and they have to able to use them.

Tartalom

Az agresszió fogalma, jelenségtana, elméletei. A bántalmazás típusai, okai, pszichés következményei. Magatartásbeli jelek, tünetek. Az önpusztító agresszió. Erőszak a családban és a családvédelem. Erőszak az iskolában. Áldozatok, agresszorok és kívülállók jellemzői. Az agresszió megnyilvánulásai. A tanár lehetőségei az iskolai keretek között. Gyermekbántalmazás. A bűnözés megelőzése, különös tekintettel az erőszakos bűnözésre. A médiaerőszak jelensége, hatása. Preventív lehetőségek.

Tartalom angol

The definition of agression, phenomenology and theories. Types of abuse, its causes and psychological consequences. Behavioral signs and symptoms. Self-destructing aggression. Violence in family and family protection. Violence in school. Characteristics of victims, aggressors and outsiders. Manifestations of aggression. Management of aggression. Abuse of children. Prevention of delinquency, with special attention on violent delinquency. The phenomenon and effects of media violence. Possibilities for prevention.

Számonkérés

gyakorlati jegy

Számonkérés angol

term grade

Irodalom

Figula Erika (2004): Iskolai zaklatás – iskolai erőszak pszichológus szemmel. Nyíregyháza Hárdi I.: (2000): Az agresszió világa. Medicina Könyvkiadó RT., Budapest Karl E. Dambach (2001): Pszichoterror (mobbing) az iskolában, Akkord Kiadó. Morvai Krisztina (1998): Terror a családban. Kossuth Könyvkiadó, Budapest. Karl E. Tóth Tamás (2005): Médiaerőszak. Kossuth Kiadó

Irodalom angol

Figula Erika (2004): Iskolai zaklatás – iskolai erőszak pszichológus szemmel. Nyíregyháza Hárdi I.: (2000): Az agresszió világa. Medicina Könyvkiadó RT., Budapest Karl E. Dambach (2001): Pszichoterror (mobbing) az iskolában, Akkord Kiadó. Morvai Krisztina (1998): Terror a családban. Kossuth Könyvkiadó, Budapest. Karl E. Tóth Tamás (2005): Médiaerőszak. Kossuth Kiadó

Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Vassné dr. Figula Erika