Tantárgy kódja

CO3004

Tantárgy neve

Hang-Szó-Kép az iskolai rendezvényeken

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél

A Tantárgy segítséget kíván nyújtani az oktatási intézményben vagy azon kívül rendezendő hagyományos közösségi és társadalmi, valamint egyházi ünnepek irodalmi-, képzőművészeti- és zenei anyagának összeállításához. A stúdium eredményeképpen a hallgatók képessé válnak ? iskolai hagyományok kialakítására ? a társadalmi-, iskolai-, egyházi ünnepek egyes alkalmaihoz kapcsolódó műsorok igényes összeállítására ? a zenei, szépirodalmi, képzőművészeti analógiák/párhuzamok felismerésére, valamint ezek alkalmazására ? a népszokások megismerése, gyakorlása által a társas kultúra fejlesztésére, tanórán kívüli közösségi tevékenységek megszervezésére ? a dramaturgiai hatáskeltés eszközeinek birtoklására ? az alapvető prezentációs formák alkalmazására. ? a művészeti platformon előforduló megjelenés gyakorlata és ennek szervezése kezdő lépéseitől a megvalósulás utolsó fázisáig. ? a kiállításon való megjelenés szervezése és szerkesztési gyakorlata, dokumentálása, sajtó, és PR tevékenysége, valamint alapvető szerzői jogi problémák megismerése.

Tartalom

Fontosabb témakörök: ? Az ünnep igényének belső és külső tényezői ? Ünnepkörök, szokások (társadalmi-, egyházi- és iskolai ünnepek) ? A műsor tervezésének, összeállításának szempontjai (strukturális, esztétikai) ? Források áttekintése (népzenei, műzenei, populáris) ? A jelzett ünnepek lírai-epikai-drámai reprezentációi ? Dramaturgiai alapok ? Az alapvető prezentációs formák ? A kiállításon való megjelenés szervezése, dokumentálása ? Artisjus - A szerzői jogok védelméről A hallgató a félév során beadandó dolgozatot készít el, melyben kidolgozza egy általa kiválasztott ünnep teljes műsorát, majd a félév zárásaként egy beszámoló alkalmával dolgozatát prezentálja. A gyakorlati jegy megszerzése a beadandó írásbeli munka és a szóbeli beszámoló alapján történik, melynek során a hallgató a félév során tárgyalt témakörök elsajátításáról ad számot

Tantárgyfelelős intézet kódja

NYI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Karádi Zsolt Béla