Tantárgy kódja

CO3005

Tantárgy neve

Anyanyelvi ismeretek III. A tanári kommunikáció

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél

A kurzus résztvevői magas szintű, a hatékony tanári kommunikáció különböző szóbeli és írásbeli formáihoz (osztálytermi kommunikáció, szülőkkel való kommunikáció, szakmai hozzászólás, érvelés, ünnepi beszéd stb.) szükséges gyakorlati kommunikációs ismereteket szereznek, illetve a tanári kommunikáció speciális igényei szerinti készségfejlesztésben részesülnek.

Cél angol

The course participants will learn a high level of communication necessary for effective teaching. They gain practical communication skills and informations connected to the teaching of communication.

Tartalom

A tanári kommunikáció szövegtípusai. Az osztálytermi kommunikáció sajátosságai. A tanári beszéd retorikája; a tanári beszéd stílusa, a tanári beszéd grammatikája. A nyilvános beszéd típusai és jellemzői. A meggyőzés technikái, az érvelő szövegek sajátosságai, az érvelés módszerei a tanári beszédben/a (nem politikai) nyilvános beszédben.

Tartalom angol

The teaching communication types. The characteristics of classroom communication. The teacher's Rhetoric in speeches; the teaching of speech, the grammar of speech. The public speaking types and features. The persuasion techniques, the particularities of the argumentative texts, methods of teaching speech / discourse.

Számonkérés

Minősített aláírás

Számonkérés angol

Signature with qualification

Irodalom

Antalné Szabó Ágnes: A tanári beszéd empirikus kutatások tükrében. 2006. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság. Herbszt Mária: Tanári beszédmagatartás. 2010. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó – Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. Szikszainé Nagy Irma: Szövegértés-szövegelemzés-szövegalkotás. Budapest: Osiris Kiadó. V. Raisz Rózsa – H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. 1999. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság.

Irodalom angol

Antalné Szabó Ágnes: A tanári beszéd empirikus kutatások tükrében. 2006. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság. Herbszt Mária: Tanári beszédmagatartás. 2010. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó – Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. Szikszainé Nagy Irma: Szövegértés-szövegelemzés-szövegalkotás. Budapest: Osiris Kiadó. V. Raisz Rózsa – H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. 1999. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság.

Tantárgyfelelős intézet kódja

NYI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Zopus András