Tantárgy kódja

CB3032

Tantárgy neve

LaTeX

Tantárgy angol neve

LaTeX

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél angol

The aim of course is to know LaTex  and variety of options. Students can apply the LaTex.

Tartalom angol

Tex and LaTex. Typesetting of English and Hungarian files, compiling, viewing by the help of programmes Winedt or Kile. Formating of documents, mathematical expressions in texts, one or multi line formulas. Tables, matrices and references.

Számonkérés

Gyakorlati jegy

Számonkérés angol

Term grade

Irodalom

1. Kovács Zoltán: LaTex nemcsak matematika szakosaknak, 2005., URL: http://zeus.nyf.hu/~kovacsz/latex.pdf ; 2. Wettl, Mayer, Sudár: LaTex kézikönyv, Budapest: Panem, 2004. ; 3. LaTex kézikönyv, URL: http://math.bme.hu/latex/lakk_free.pdf

Irodalom angol

1. Zoltán Kovács : LaTex not only for mathematics , 2005 , URL: http://zeus.nyf.hu/~kovacsz/latex.pdf ; 2. Wettl , Mayer, Sudár : LaTex manual Budapest : Panem , 2004 ; 3. LaTeX manual URL: http://math.bme.hu/latex/lakk_free.pdf

Tantárgyfelelős intézet kódja

MII

Tantárgyfelelős oktató

Tanyiné dr. Kocsis Anikó