Tantárgy kódja

CE3020

Tantárgy neve

Bevezetés az OpenOffice.org használatába

Tantárgy angol neve

Introduction to OpenOffice.org

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

E-Learning

Ajánlott félév

1

Cél angol

The course aims to provide students learn about the use of OpenOffice.org and LibreOffice software. Word processing, spreadsheets, presentations, making free software foundation.

Tartalom angol

Fundamental questions of software rights. Historical review and theoretical background. General Comparison of open and closed source software. General-use office software. Document processing, spreadsheets, presentation-making, OpenOffice.org or LibreOffice help.

Számonkérés

Gyakorlati jegy

Számonkérés angol

Term grade

Irodalom

1. Eric S. Raymond: A katedrális és a bazár, Kiskapu kiadó, 2004 2. Horváth Sándor: OpenOffice.org 3.0, BBS-INFO Kiadó, 2009 3.Lawrence Lessig: Szabad kultúra, Kiskapu kiadó, 2005                         4. Blahota István: Bevezetés a LibreOffice használatába, 2011, http://zeus.nyf.hu/~blahota/office/

Irodalom angol

1. Eric S. Raymond: The Cathedral and the Bazaar, Kiskapu Publishing, 2004                                               2. Sándor Horváth: OpenOffice.org 3.0, BBS-INFO Publishing, 2009 3.Lawrence Lessig: Free Culture, Kiskapu Publishing, 2005. 4. István Blahota: Introduction to LibreOffice Getting Started Guide, 2011, http://zeus.nyf.hu/~blahota/office/

Tantárgyfelelős intézet kódja

MII

Tantárgyfelelős oktató

Tanyiné dr. Kocsis Anikó