Főoldal > 2021/22-es tanév képzési programja > A szakmai tanárképzés mintatantervei (mérnöktanár, közgazdásztanár) > 8. Anyanyelvi ismeretek (kritériumkövetelmény minden tanárképzési szakon)

8. Anyanyelvi ismeretek (kritériumkövetelmény minden tanárképzési szakon)

Kód Tárgy utargy Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
KO1001 Anyanyelvi ismeretek I. Beszédtechnika és retorika anyanyelvi ismeretek i. beszedtechnika es retorika 0

Minősített aláírás

0 + 1 1 Dr. habil. Minya Károly
KO1002 Anyanyelvi ismeretek II. Írásbeli kommunikáció anyanyelvi ismeretek ii. Irasbeli kommunikacio 0

Minősített aláírás

0 + 1 2 Dr. habil. Minya Károly